Coachen in de natuur ”sterk in je schoenen staan”

Corrie Reijngoud

 

Je persoonlijke gedrag onderzoeken brengt vaak verrassende inzichten. Wat is jouw motivatie om te doen zoals je doet? Doe je iets omdat het je zo op gedragen is of omdat het de cultuur is? Is het écht wel de manier die bij jou past?

In je functie lijkt het wellicht vaak dat je dient te voldoen aan de eisen binnen de organisatie. Je motivatie kan gedeeltelijk of geheel verdwijnen door alle wetten en regeltjes. Of door alle veranderingen krijg je als leidinggevende je collega’s niet meer gemotiveerd.

In deze workshop werken we langs wandelpaden rondom Château St Gerlach met de TriA© methode(Aandacht, Acceptatie en Actie). De zelfregie en daadkracht worden maximaal gestimuleerd en je ervaart hoe je sterker in je ‘eigen schoenen’ staat. Je werkt met een persoonlijke casus en neemt je gedrag en motivatie onder de loep. Je gaat naar huis met een tool waar mee je in de praktijk verder kunt werken.

Wanneer is deze workshop perfect voor jou?

* als je meer helder wilt krijgen wat jou werkelijk drijft in je functie

* als je de touwtjes meer in handen wilt nemen voor jouw unieke werkwijze

* als je anderen op een nieuwe manier wilt motiveren om ook sterker in hun schoenen te  staan