Op weg naar nog meer kansgelijkheid in het onderwijs?

Vandaag in het nieuws ; try outs diploma voor leerlingen in het praktijkonderwijs

MOOI eindelijk was mijn reactie en meteen de vraag What’s NEXT?

Wat dan met alle leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) die net als leraren en medewerkers expliciet niet onder de noemer Voortgezet Onderwijs vallen?

Er zijn mooie scholingstrajecten binnen het VSO waar leerlingen ook op onderdelen of zelfs geheel VMBO of MBO gekwalificeerd zijn.

What's next voor deze leerlingen minister Arie Slob?

#vraaghetArie

Ook diploma in praktijkonderwijs

Vandaag, 06:43

Politiek

ANP

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen voortaan een schooldiploma. Minister Slob schrijft aan de Tweede Kamer dat hij dat wettelijk wil regelen. Leerlingen die die vorm van voortgezet onderwijs hebben afgerond, verdienen volgens hem meer erkenning.

Praktijkonderwijs is de enige vorm van voortgezet onderwijs zonder examens. Het wordt gevolgd door leerlingen voor wie het vmbo te zwaar is. Het gaat in Nederland om 175 scholen met 30.000 leerlingen.

Volgens Slob hebben ook zij aan het einde van hun middelbareschooltijd recht op een bewijs van hun prestaties. "Leerlingen in het praktijkonderwijs willen net als andere leerlingen laten zien wat zij kunnen", aldus Slob.

Landelijk examen

Een landelijk examen voor het praktijkonderwijs komt er niet, omdat de leerlingen niet allemaal hetzelfde onderwijs krijgen.

De wet zal zo snel mogelijk ingevoerd worden, maar Slob gaat alvast met de scholen praten met de bedoeling dat zij alvast beginnen met het afgeven van schooldiploma's. In sommige regio's, waaronder Rotterdam, zijn er al enkele praktijkscholen die het diploma verstrekken.

Proef

De minister wil ook dat meer kinderen vanuit het praktijkonderwijs doorstromen naar het vmbo. Daarom start volgend jaar een proef op dertig scholen.

Leerlingen die aan het praktijkonderwijs beginnen, kunnen op die scholen ook onderdelen van het vmbo volgen. Blijkt een leerling het aan te kunnen, dan kan hij na verloop van tijd instromen in het vmbo.

https://nos.nl/artikel/2261979-ook-diploma-in-praktijkonderwijs.html?fbclid=IwAR1uNlzryL9bY9DluZRtHk0sLCFtjar84bPnLcF73LtTdRAGgbHL-v-59wg

hpn museum.jpg
hpn studentfeet.jpg
John Kistermann