Nieuwe subsidieronde special needs

De projectvoorstellen maart tot september 2018 worden de komende maand beoordeeld door het bestuur van de Stichting Hermen Jacobs Fonds en meteen staat een nieuwe subsidieronde open voor de periode september 2018 t/m februari 2019.

Vraag subsidie aan voor uw projectvoorstel. Het bestuur van de Stichting Hermen Jacobs Fonds geeft financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen aan de kwaliteitsverhoging van het (speciaal) onderwijs. Voor 1 maart 2019 kunt u wederom uw projectvoorstel indienen.

Zie meer informatie op onze site http://www.hjjacobsfonds.nl

HPN yb.png
Hjj zit.jpg
John Kistermann