Nieuw: voorbeelden teamscholingsactiviteiten

Voorbeelden (team)scholingsactiviteiten

Human Power Now speelt in op het feit dat ieder mens uniek is en iedere scholingsvraag weer anders is ingebed. Daarom is er geen standaardaanbod in (team)scholingsactiviteiten en is er wel een  divers aanbod van events en trainingen en worden alle vragen op maat beantwoord. Dat is meteen de kracht van al onze activiteiten.

Om alsnog een indruk te krijgen welke (team)scholingsvragen om maat worden beantwoord, volgen hier enkele voorbeelden mogelijke scholingsactiviteiten.

Van werkdruk naar werkgeluk

U wilt een (nog) beter werkklimaat voor uw team creëren in een tijd waar veel aandacht is voor werkdruk en diverse onderzoeken het belang van preventieve acties aangeven om langdurig ziekteverzuim, stress en burn-out te voorkomen. Hoe kunt u iedere werknemer op zijn/haar eigen wijze meer werkgeluk te laten ervaren. We ondernemen activiteiten om ieder teamlid (nog) meer werkgeluk te laten ervaren.

Mogelijke inhouden

·         Analyse van ervaren werkdruk

·         Optionele teambijeenkomst(en) met informatie, kennis en skills

·         Interventies op team en/of individueel niveau

 

Praktijkgericht coachen

Meer effectief ieder teamlid bereiken met de juiste coachingstechniek? Leer diverse vormen van coachingstechnieken en zet deze technieken en werkvormen in die daadwerkelijk werkzaam zijn in de praktijk om verschillende werknemers optimaal te begeleiden.

Mogelijke inhouden

·         Oefenen basistechnieken en theorie coachingstechnieken

·         Vaardigheidstraining van coachingstechnieken zoals: rogeriaans

coachen, beeldcoaching, provocatieve coaching, coachen in de

natuur en andere technieken/werkvormen

·         Oefenen coachingstechnieken in de organisatie

·         Evaluatie effectiviteit van coachingstechnieken in de praktijk

 

 Gebruik weerstand als teamvoordeel

Hoe is het mogelijk dat altijd dezelfde teamleden ageren tijdens een teamoverleg? Wat maakt dat een vlijtige medewerker ondanks goede bedoelingen niet de afgesproken acties kan nakomen? Hoe die “ja/maar” collega tot een keuze krijgen. Meer inzicht verkrijgen in samenspel weerstanden en motivatie en inzetten om teamcommunicatie positief te beïnvloeden en samen doelen te bereiken?

Mogelijke inhouden

·         Analyse van communicatie in de organisatie

·         Optionele teambijeenkomst(en)

·         Interventies op team en/of individueel niveau

 

Be creative @work

Creatief denken is hot en is eigenlijk nooit weggeweest daar we binnen iedere werksituatie of privé regelmatig creatief dienen te zijn ten aanzien van vinden oplossingen of in kader van innovatie. De 21e eeuwse vaardigheid creativiteit of creatief denken gaat met name over de vaardigheid om nieuwe ideeën en/of oplossingen te kunnen bedenken en uit te werken. Aan de hand van een casus uit de dagelijkse praktijk gaan we creativiteitstechnieken toepassen om samen te komen tot nieuwe inzichten en/of  nieuwe ideeën en oplossingen.

Mogelijke inhouden

·         Basistechnieken creatief denken oefenen

·         Casuïstiek uitwerken van een actueel probleem in de organisatie

·         Implementeren van innovaties in de organisatie

 

 Energize-exercise before work

Hoe gaan uw teamleden met meer motivatie en energie aan het werk? Een variatie aan activiteiten en werkvormen passeren in (vroege ochtend-) sessies de revue waar teamleden aan deelnemen om te ontdekken wat hen motiveert en meer energie oplevert om de dag actiever te starten en/of na een dip gedurende de dag te herstarten

Mogelijke inhouden

·         Werkvormen en energizers ondergaan

·         Implementeren van passende werkvormen/energizers in de praktijk

·         Ondersteuning individuele werknemers bij toepassen implementaties

hpn yell;ow team.jpg
John Kistermann