Herhaling conditioneringsexperiment "wachtkamer" met mooie verwachte als onverwachte reacties bij HUMANS

Bijzonder om terug te blikken op theorie week 3 conditionering met studenten minor toegepaste psychologie Hogeschool Utrecht aan de hand van "wachtkamer-experiment" en niet alleen conditionering, maar ook beïnvloeding, modeling waren te observeren.

Ik liet 5 studenten kiezen door medestudenten die op de gang moesten wachten voordat ze het leslokaal weer konden betreden. Tevens werden 5 studenten gekozen die instructies verkregen om een rol te spelen in dit experiment.

Een student kreeg een buzzer die hij/zij (bij 3 verschillende lesgroepen) om de 15 seconden moest laten afgaan.

De 5 geïnstrueerde deelnemers in de wachtkamer bij de tandarts en/of arts moesten lezen (zoals wij vaak geconditioneerd zijn dit te doen in een wachtkamer en nu vaker ook in combi met schermpjes kijken) en na 15 seconden werden ze geacht alleen op te staan na het horen van de buzzer en dan weer plaats te nemen.

Geleidelijk werden ze vervangen door de 5 deelnemers die geen instructie ontvingen en nu juist wel of niet meededen met het geconditioneerde gedrag na buzzer opstaan en ook alleen lezend. Prachtig om te zien hoe heerlijke eigenzinnige studenten gewoon bleven zitten in een enkele groep en hoe ik ook invloed kon uitoefenen door nonverbaal gedrag of een simpele opmerking of reactie, zodat men juist meeging met het gedrag van de groep.

Een enkeling zag het ook puur als groepsgedrag (zoals meedrinken in de kroeg omdat dat de norm is) Een enkele student zag niets en de meesten herkenden perfect de theorie terug.

Er was gelukkig nog meer te observeren door instructies docent en/of reacties en plek in ruimte bij medestudenten. Ik gaf keuze of om bij tandarts of bij arts op bezoek te komen en zelfs dat had effect om wel of niet mee te doen bij de deelnemers in combinatie met de plek om tussen de groep geconditioneerden te zitten of juist apart.

Een aanrader om dit eens te gebruiken in de les.

Bekijk de "original video" #HumanPowerNow

HPN white vhair.jpg
conditionering wacht.png
John Kistermann