Meer aandacht voor special kids

8-7-2019 in het nieuws Leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs krijgen diploma

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2019/07/08/leerlingen-in-voortgezet-speciaal-onderwijs-krijgen-diploma

In kader van 1 jaar website blikken we terug op meest relevante of gelezen berichten zoals deze met vele views

September 2018

Vandaag bezocht ik na jaren de Tyltylschool de Maasgouw te Maastricht en ontdekte ik nog steeds de passie en inzet die medewerkers hebben in hun werk voor hun kids met special needs. En ik besefte me ook weer des te specialer leerlingen zijn, des te minder men weet van de doelgroep. Neem eens enkele minuten de tijd om te ontdekken hoe en wat via hun website http://maasgouw.nl

Een tyltylschool is een school die onderwijs biedt aan kinderen met een meervoudige handicap, dus aan kinderen die zowel lichamelijk als verstandelijk beperkt zijn. Naast de tyltylschool bestaat er ook een mytylschool. De namen Mytyl en Tyltyl zijn ontleend aan het sprookje l'Oiseau bleu van Maurice Maeterlinck en soortnamen geworden voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen.

Op een tyltylschool wordt vooral veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de leerling. Men leert zelfstandig wassenkokenschoonmaken, en techniek, zoals bandenplakken. Daarnaast leert men zo mogelijk een aantal schoolvakken als lezenrekenen en schrijven. Daarbij wordt gekeken naar de individuele mogelijkheden van de leerling.

De leerlingen worden hierdoor optimaal voorbereid op werken in een dagopvang en leven in een instelling voor meervoudig gehandicapten. Afhankelijk van de individuele capaciteiten worden de leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding, regulier werk en zelfstandig wonen.

Net als op een mytylschool worden op een tyltylschool sommige therapieën aangeboden tijdens de lessen, zodat de leerlingen daarvoor na schooltijd niet hoeven te reizen.

hpn special needs.jpeg
maasgouw.jpg