Fake vergadering voor benoeming Officier in Orde van Oranje-Nassau Jan G. Brandsma

Wat hebben we gisteravond genoten na bijna anderhalf jaar wachten: onze oud- faculteitsdirecteur / oud-directeur Seminarium voor Orthopedagogiek Jan Gerrit Brandsma werd 18-12-2018 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en weggelokt tijdens een “fake-vergadering” van het Hermen J. Jacobsfonds. te Amersfoort.

En de verrassing was compleet daar we dachten dat Jan “een lintje” kreeg Een benoeming tot Officier in de orde van Oranje-Nassau komt niet vaak voor (Dit jaar had verder Simone Kleinsma e deze eer) Om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol. https://lintjes.nl/onderscheidingen/de-orde-van-oranje-nassau

Jan Gerrit Brandsma benoemd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau

18-12-2018, 20:09 | Van de redactie

OLDEBROEK Jan Gerrit Brandsma uit Wezep is op dinsdag 18 december benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Brandsma zette zich gedurende zijn loopbaan in voor de verbetering van het onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. ,,Hij is altijd bezig geweest met het zoeken en uitwerken van de kansen om door middel van het opleiden van leraren het speciaal onderwijs te verbeteren en te versterken", laat de gemeente Oldebroek weten.

Brandsma heeft in de loop der jaren veel artikelen geschreven over onder andere innovatie in het speciaal onderwijs maar ook over de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs van de afgelopen jaren. Tijdens een vergadering van het Hermen J. Jacobsfonds in Amersfoort mocht waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van de gemeente Oldebroek de versierselen opspelden die horen bij de titel. De uitreiking vond plaats tijdens deze avond omdat dit een stichting betreft met als doel het stimuleren en ondersteunen van ontwikkelingen voor de kwaliteitsverhoging van het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland.

Een benoeming tot Officier in de orde van Oranje-Nassau komt niet vaak voor. Om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol.

Een uitgebreidere lijst van Brandsma's verdiensten zijn hier te vinden.

Vandaag een extra vergadering om alle inzendingen Hermen J Jacobsoprijs 2018 te beoordelen en te komen tot nominatie optionele winnaars. Daarna nog even incubatietijd en over zo’n 6 weken worden de genomineerde prijswinnaars bekend gemaakt.

Nieuwkomers in het onderwijs

Hermen J.Jacobsprijs 2018
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de vierjaarlijkse prijsvraag die het Hermen J. Jacobsfonds uitschrijft. Hermen J. Jacobs (1887-1976), de naamgever van ons fonds, droeg de overtuiging uit dat alle kinderen recht hadden op onderwijs dat afgestemd was op hun mogelijkheden: passend onderwijs.
Dit keer is het thema: nieuwkomers in het onderwijs.
Aanleiding is dat er de laatste jaren een toename is van kinderen uit andere culturen.
Kinderen die dikwijls door (oorlogs-)omstandigheden gedwongen werden hun land te ontvluchten. Bescherming zochten zij onder andere in Nederland.
Voor deze 'nieuwkomers' in ons onderwijs moet een passende onderwijsplek gerealiseerd worden. Dit geldt zowel voor het primair-, voortgezet-, als middelbaar beroepsonderwijs.
Dit is voor de leerkracht en zijn school een opdracht die uitnodigt tot didactische en pedagogische creativiteit.
Deze vorm van 'speciaal onderwijs' wil het bestuur van het Hermen J. Jacobsfonds van harte ondersteunen.

De prijsvraag met bovenstaande titel geeft veel mogelijkheden tot uitwerking. Een aantal voorbeelden:

  • Een meer filosofische doordenking (reflectie op het onderwerp en de consequenties voor leraar, leerling, ouders, het onderwijs, de wijk en/of de maatschappij ).

  • Het bedenken/ontwikkelen en beschrijven van een gedragsinterventie voor een speciale doelgroep of leeftijdscategorie.

  • Een voorstel voor een praktijkgericht dan wel wetenschappelijk onderzoek behoort eveneens tot de mogelijkheden


Inzending
Uw inzending moet vallen binnen het hiervoor aangegeven kader. Indien u kiest voor een 'plan van aanpak' kunt u ook een door u bedachte opzet indienen. Mocht u een planopzet willen indienen vertel ons dan duidelijk uw beweegredenen voor uw plan Geef in beide gevallen duidelijk aan: doel, doelgroep, overdraagbaarheid van het beoogde resultaat.
Het bestuur van het fonds zal als kwaliteitscriteria hanteren de doelen van het Hermen J. Jacobsfonds zoals vermeld op onze website www.hjjacobsfonds.nl. De prijs bedraagt € 20.000. en is bedoeld om u (financieel) te ondersteunen om uw plan (verder) te realiseren. Daarnaast kan het Hermen J. Jacobsfonds (mede-) zorg dragen voor verspreidingvan uw inzending c.q. de resultaten.
In de eerste week van februari 2019 worden de genomineerden voor de Hermen J. Jacobsprijs bekend gemaakt.
Op woensdagmiddag 13 maart 2019 in het Onderwijsmuseum te Dordrecht wordt de winnaar bekend gemaakt en de prijs uitgereikt.
Inzendingen stuurt u voor 1 oktober 2018 aan het secretariaat van het Hermen J. Jacobsfonds t.a.v. de secretaris secretariaathjjacobsfonds@gmail.com en/of Postbus 159, 3800 AD Amersfoort.
De motivatie voor de bekroning vindt plaats door middel vaneen openbaar rapport. Hierin kunnen de overige inzendingen met de nodige vertrouwelijkheid worden genoemd. Over de uitslag is geen discussie mogelijk. Met de inzending gaat u akkoord met genoemde voorwaarden.
Wij wensen u veel succes bij het opstellen van uw inzending en zien deze met belangstelling tegemoet.

Namens het bestuur,

J.G. Brandsma, voorzitter
R. Birsak, secretaris

HPN janlintje.png
jan lintje.jpg
John KistermannComment