In 2019 Géén Week Tegen het Pesten

De Week Tegen het Pesten 2018 is net afgerond en ik vraag ieders reactie op dit blog om in 2019 géén Week tegen het Pesten te organiseren en in plaats hiervan activiteiten te plannen om ouders en betrokkenen in omgeving (zoals familie, clubs verenigingen en anderen) van kinderen en jongeren te activeren. Welk idee kan ons verder helpen om pesten nog meer preventief te voorkomen?

Hier enkele suggesties

* Bewustwording en laten zien hoe kids leren pesten door modelgedrag uit maatschappij, media, ouders, familie, verenigingen en anderen…

* Oudertraining organiseren om gedrag kinderen beter te kunnen observeren?

* Wat nog meer?…………………………………………….

Dit jaar stond het vertrouwen van de leerkracht centraal waarbij ouders het belang van de rol van de leerkracht erkenden t.a.v. pesten op school. Ouders riepen leraren en scholen op om hen meer te betrekken bij de aanpak van pesten op scholen.

En ik kan dit idee alleen toejuichen en roep iedereen op om meer met elkaar samen te werken en kom dan ook met dit voorstel om niet alleen te focussen op school, maar breder in de samenleving.

Geef onderaan dit blog uw reactie bij comments ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hierbij nog relevante informatie omtrent Ouders & Ouderwijs en hun oproep

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders. Zij zijn de verbinder en ondersteuner van ouders rondom het onderwijs en de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector.

Ouders & Onderwijs en pesten

Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs ontvangt veel vragen over pesten. Het afgelopen jaar besteedden wij dan ook veel aandacht aan het onderwerp. Er was een webinar waar ouders aan deel konden nemen, we bundelden signalen die via ons informatiepunt binnenkwamen en hielden een peiling over pesten onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Ouders erkennen rol leerkracht

Het thema van de Week Tegen Pesten sluit aan bij de signalen die wij van ouders ontvangen. Uit de polls bleek dat de meeste ouders een belangrijke rol voor de leerkracht zien bij de aanpak van pesten in de klas. Daarnaast geven ouders ook duidelijk aan dat de school pesten serieus neemt en dat ze vinden dat hun kind op school in een veilige omgeving is. Ouders horen niet alles, leerkrachten en docenten merken niet alles. Voor ouders is het daarom belangrijk dat elke melding van pesten serieus wordt genomen. Als school dat oprecht uitstraalt en naleeft, hebben ouders er vertrouwen in dat hun kind op school in een veilige omgeving is.

Ouders willen betrokken worden

Bijna elk kind krijgt wel eens te maken met pesten. Vier van de vijf ouders gaf in de peiling aan wel eens te maken hebben gehad met een pestsituatie. Uit de webinar, de peiling en de bundeling van signalen van het informatiepunt blijkt steeds opnieuw dat ouders meer betrokken willen worden bij de aanpak van pesten op school. Als ouders geconfronteerd worden met een pestsituatie stappen ze in eerste plaats naar de leerkracht of mentor. Daarna naar de schooldirectie. Maar de verantwoordelijkheidsverdeling blijft lastig. Ouders willen dat school snel aan de bel trekt wanneer zich iets voordoet en zien het ook als hun eigen verantwoordelijkheid om vroeg signalen op te vangen en te delen met school. Samen met school, kinderen en andere ouders willen ze het pesten oplossen. Voorwaarde is dat ouders zich veilig genoeg voelen om open en eerlijk naar elkaar te zijn over de situatie. School en in het bijzonder de leerkracht kan daar de basis voor scheppen. 

Ervaringsverhalen, informatie en advies

Wilt u weten hoe andere ouders omgaan met een pestsituatie? En met welk resultaat? Zapp sprak met gepeste kinderen en hun ouders en maakte daarover een aantal reportages.

Geef uw reactie hieronder weer omtrent nieuwe opties om pesten van kinderen, jongeren en ook volwassenen de komende jaren terug te dringen.

Bedankt namens Human Power Now

hpn bike.jpg
John Kistermann1 Comment