And the new teammembers are

Vandaag scholing teambuildingsproces SO/VSO Catharinaschool Heerlen waar 13 nieuwe medewerkers na inwerkperiode “speciaal” worden verwelkomd door alle medewerkers van alle locaties. 

Doelen in kader “Samen op weg naar zelf doen waar het kan”.

 •Welkom/opgenomen voelen binnen het totale team Catharinaschool Heerlen

   (fijne sfeer ervaren in zowel “hoofd & hart”)

•Om meer inzicht te krijgen in ieders persoonlijk welbevinden en ook in zijn/haar rol in teamverband

•Komen tot nog meer optimale samenwerking/groepscohesie met diverse medewerkers uit alle teams conform flexibele inzet teamwork 

Teambuildingsproces SO VSO Catharinaschool Heerlen.jpg
hpn catha.png
hpn yell;ow team.jpg
John KistermannComment