Prijsvraag Hermen J. Jacobsfonds 2018 : Nieuwkomers in het onderwijs

Nieuwkomers in het onderwijs

Hermen J.Jacobsprijs 2018

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de vierjaarlijkse prijsvraag die het Hermen J. Jacobsfonds uitschrijft. Hermen J. Jacobs (1887-1976), de naamgever van ons fonds, droeg de overtuiging uit dat alle kinderen recht hadden op onderwijs dat afgestemd was op hun mogelijkheden: passend onderwijs.

Dit keer is het thema: nieuwkomers in het onderwijs.

Aanleiding is dat er de laatste jaren een toename is van kinderen uit andere culturen.

Kinderen die dikwijls door (oorlogs-)omstandigheden gedwongen werden hun land te ontvluchten.

Bescherming zochten zij onder andere in Nederland.

Voor deze 'nieuwkomers' in ons onderwijs moet een passende onderwijsplek gerealiseerd worden. Dit geldt zowel voor het primair-, voortgezet-, als middelbaar beroepsonderwijs.

Dit is voor de leerkracht en zijn school een opdracht die uitnodigt tot didactische en pedagogische creativiteit.

Deze vorm van 'speciaal onderwijs' wil het bestuur van het Hermen J. Jacobsfonds van harte ondersteunen.

De prijsvraag met bovenstaande titel geeft veel mogelijkheden tot uitwerking. Een aantal voorbeelden:

Een meer filosofische doordenking (reflectie op het onderwerp en de consequenties voor leraar, leerling, ouders, het onderwijs, de wijk en/of de maatschappij ).

Het bedenken/ontwikkelen en beschrijven van een gedragsinterventie voor een speciale doelgroep of leeftijdscategorie.

Een voorstel voor een praktijkgericht dan wel wetenschappelijk onderzoek behoort eveneens tot de mogelijkheden

Inzending

Uw inzending moet vallen binnen het hiervoor aangegeven kader.

Indien u kiest voor een 'plan van aanpak' kunt u ook een door u bedachte opzet indienen.

Mocht u een planopzet willen indienen vertel ons dan duidelijk uw beweegredenen voor uw plan

Geef in beide gevallen duidelijk aan: doel, doelgroep, overdraagbaarheid van het beoogde resultaat.

Het bestuur van het fonds zal als kwaliteitscriteria hanteren de doelen van het Hermen J. Jacobsfonds zoals vermeld op onze website www.hjjacobsfonds.nl. De prijs bedraagt 20.000 euro. en is bedoeld om u (financieel) te ondersteunen om uw plan (verder) te realiseren. Daarnaast kan het Hermen J. Jacobsfonds (mede-) zorg dragen voor verspreiding van uw inzending c.q. de resultaten.

In de eerste week van februari 2019 worden de genomineerden voor de Hermen J. Jacobsprijs bekend gemaakt.

Op woensdagmiddag 13 maart 2019 in het Onderwijsmuseum te Dordrecht wordt de winnaar bekend gemaakt en de prijs uitgereikt.

Inzendingen stuurt u voor 1 oktober 2018 aan het secretariaat van het Hermen J. Jacobsfonds t.a.v. de secretaris secretariaathjjacobsfonds@gmail.com en/of Postbus 159, 3800 AD Amersfoort.

De motivatie voor de bekroning vindt plaats door middel van een openbaar rapport. Hierin kunnen de overige inzendingen met de nodige vertrouwelijkheid worden genoemd. Over de uitslag is geen discussie mogelijk. Met de inzending gaat u akkoord met genoemde voorwaarden.

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van uw inzending en zien deze met belangstelling tegemoet.

 Bestuur Hermen J. Jacobsfonds

zie ook onze website www.hermenjjacobsfonds.nl

Human poeple2.jpg
prijs.jpg
John Kistermann