Wat te doen na leren om nog beter informatie te onthouden

4 dingen om te doen na het leren zodat je beter onthoudt

juni 2019 RR

Het overkomt ons allemaal: je komt iemand tegen, leert zijn of haar naam en tien minuten later ben je die weer vergeten. Juist die tien minuten zijn cruciaal voor het onthouden van nieuwe informatie. Dat weten we al ruim een eeuw. Maar neuropsycholoog Samarth Varma laat in zijn promotieonderzoek zien dat de reden waaróm die tien minuten zo van belang zijn, anders is dan altijd werd gedacht.

Tijdens zijn master Cognitive Science in Edinburgh leerde Samarth Varma over de ‘mental effort theory’. Die theorie zegt dat je, nadat je iets hebt geleerd, tien tot twaalf minuten moet rusten. Dan onthoud je het geleerde beter. Het onderzoek stamt uit het begin van de vorige eeuw en verklaarde dit als volgt: Als je iets net hebt geleerd, is deze kennis nog heel fragiel. Dit moet door de hersenen verwerkt worden. Als je je mentaal inspant, verhinder je dit proces en vergeet je wat je net hebt geleerd.

Maar Varma zag een probleem. ‘Als je rust, is je brein allesbehalve stil,’ besefte hij. ‘Je gedachten gaan juist overal naartoe. Je denkt aan het verleden of de toekomst. Je denkt aan problemen of droomt weg. In deze periode maak je allerlei nieuwe herinneringen aan, die interfereren met wat je net hebt geleerd.’ Varma legde zijn bedenkingen voor aan zijn professoren in Edinburgh, maar zij hadden hierop geen antwoord. Varma raakte geïntrigeerd en begon een PhD-onderzoek aan de Radboud Universiteit om zijn bezwaren te onderzoeken.

Extreme mentale inspanning

Varma had een vermoeden. ‘Het is niet de mentale inspanning zelf, maar het maken van nieuwe herinneringen naderhand, waardoor je zojuist geleerde informatie vergeet,’ dacht hij. Om dit aan te tonen moest hij mensen zich zo extreem mentaal laten inspannen, dat zij niet aan het denken over andere zaken toekwamen. Varma vond een experiment waarmee hij dit vermoeden kon testen: de zogenaamde n-back taak. Bij de n-back taak krijgt iemand steeds kort een getal te zien. De persoon moet op een knop drukken als hetzelfde getal verschijnt dat ook twee getallen geleden te zien was.

Het experiment bevestigde zijn vermoeden: na tien tot twaalf minuten onderworpen te zijn aan de opdracht, konden de proefpersonen zich net zoveel herinneren als de mensen die tien tot twaalf minuten hadden gerust. ‘Voorafgaand aan het experiment dacht ik zelfs dat de mensen die de taak ondergingen, nog méér zouden onthouden omdat er geen nieuwe herinneringen zouden worden aangemaakt. Maar ik had me niet gerealiseerd dat ze het geleerde gedurende het experiment ook nauwelijks konden oefenen. Dat kon de groep die tien minuten rust nam wel. Vandaar dat de twee groepen uiteindelijk evenveel onthielden.’

Van mediteren tot Tetris

Om beter te onthouden, moet je er dus voor zorgen dat je brein na het leren niet meteen wordt onderworpen aan het aanmaken van nieuwe herinneringen. Hoe langer je dit kunt uitstellen, hoe beter. Varma heeft vier tips voor hoe je dat kunt doen.

1. Mediteer

Zorg ervoor dat je je hersenen in een staat van rust brengt, zodat er zo min mogelijk nieuwe herinneringen in je brein ontstaan. In een donkere ruimte rusten werkt ook.

2. Ga slapen

Als je meteen nadat je iets hebt geleerd gaat slapen, dan zul je meer onthouden dan wanneer je pas een paar uur later naar bed gaat.

3. Herhaal

Als je het moeilijk vindt om je brein tot rust te brengen, denk dan aan wat je hebt geleerd. Je onthoudt het dan het beter, omdat er meer verbindingen in het brein worden gemaakt.

4. Speel een spelletje

Of doe iets eenvoudigs waarmee je je brein bezighoudt, zodat je even geen nieuwe herinneringen kunt aanmaken. Spelletjes zoals Tetris en Snake, dat vroeger standaard op elke Nokia telefoon stond, zijn hiervoor perfect. Varma vermoedt dat activiteiten zoals autorijden en afwassen ook werken.

Géén social media

Varma heeft ook nagedacht over hoe zijn onderzoek op scholen toegepast kan worden. Wat kunnen studenten in de pauzes het beste doen? In ieder geval géén social media. ‘Meteen na het leren je telefoon pakken en je social media feed openen is extreem slecht,’ lacht Varma. ‘Daar kun je beter tien minuten mee wachten.’ Varma wil daarom apps ontwikkelen die de aandacht op een leuke manier vasthoudt, zodat afleidende gedachten even worden geweerd. Door met deze apps te spelen, zullen scholieren vanzelf beter onthouden wat ze net in de les hebben geleerd.

Nog meer lezen over geheugen, examen-toetstips e.d.

https://www.humanpowernow.com/nieuws/2019/5/9/en-alweer-een-prijs

hpn focus.jpeg