Betekenisgeving voor speciale families

Betekenisgeving als een gezin & kinderen met speciale behoeften

Het opbouwen van een identiteit en betekeniszin zijn belangrijk wanneer uw kind speciale behoeften heeft.

 

Hier concrete tips wat u kunt doen

Greater Good Centre DANIELLE HATCHIMONJI, MAURICE ELIAS, PAUL LEBUFFE

27 SEPTEMBER 2019

Ouderschap is een uitdaging onder de beste omstandigheden. En als u een uitzonderlijk gezin grootbrengt - wanneer uw kind speciale behoeften heeft, of dit nu medisch, cognitief, neurologisch, gedragsmatig, sensorisch of fysiek is - wordt de normale stress van het ouderschap verergerd door een aanval van extra stress, twijfel en vragen.

Kan ik genoeg leren over de behoeften van mijn kind om hun ontwikkeling te ondersteunen? Hoe kan ik mezelf volhouden terwijl ik mijn kind help om zijn potentieel te bereiken? Zal de zorg voor de speciale behoeften van mijn kind mijn relatie met mijn partner of andere familieleden onder druk zetten? Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat de rest van mijn familie heeft wat ze nodig hebben?

Ouders kunnen rouwen om het verlies van het typisch ontwikkelende kind waar ze van hadden gedroomd. Broers en zussen kunnen moeite hebben om te begrijpen waarom hun zus of broer zoveel aandacht krijgt en waarom ze zich anders gedragen. Ouders kunnen zich schamen, voelen dat sommige familieleden hun kind beoordelen of hun ouderschap beoordelen. En er zijn de blikken van vreemden wanneer kinderen zich niet 'aan de verwachtingen' op openbare plaatsen gedragen.

Gelukkig leiden deze stressoren niet noodzakelijk tot negatieve resultaten voor het kind of het gezin. Een manier waarop uitzonderlijke gezinnen veerkracht opbouwen - het vermogen om terug te keren van dagelijkse of acute tegenspoed - is om creatief een gevoel van gezinsidentiteit te herdefiniëren waarin het kind met speciale behoeften is opgenomen. Hier zijn enkele specifieke manieren om een inclusieve familie-identiteit, betekenis en doel te ontwikkelen om het vermogen van uw gezin om met stress en obstakels om te gaan te vergroten.

 

1. Bouw een positieve familie-identiteit op rond (dis) bekwaamheid

Wie ben jij als gezin? Welke speciale kenmerken biedt uw gezin de wereld?

Betekenis geven aan een stoornis of handicap is een belangrijke taak van gezinnen die zich realiseren dat een kind niet gezond zal zijn of zich doorgaans niet zal ontwikkelen. Gezinnen kunnen zichzelf echter niet definiëren door handicaps, door de 'can't' van het leven. Iedereen heeft immers verschillende capaciteiten. Focus op de sterke punten van een kind met een handicap is een essentieel onderdeel van veerkracht.

Wanneer uitzonderlijke families betekenis geven aan handicaps en sterke punten en deze integreren in een positieve familie-identiteit, zijn ze beter in staat om gezinsmiddelen - financieel, emotioneel en praktisch - te gebruiken om hun stressoren te beheersen. Een positieve familie-identiteit kan beschermen tegen stressoren voor elk gezin, maar voor een uitzonderlijk gezin is het vooral belangrijk.

 

Enkele voorbeelden van wat deze identiteit kan omvatten zijn:

Als gezin spreken we voor degenen die moeite hebben zich uit te drukken.

Wij zijn een gezin dat mensen van alle niveaus bij onze activiteiten betrekt.

In deze familie zien we (on) bekwaamheid als een speciaal onderdeel van onze familie dat ons helpt te vertragen en dankbaarheid te voelen voor eenvoudige momenten.

We besteden elke dag tijd aan een maaltijd, of zo vaak mogelijk, en zeggen wat we dankbaar zijn voor die dag of in ons leven meer in het algemeen.

Veel gezinnen vinden uiteindelijk kansen, hoop, medeleven en dankbaarheid in hun familie-identiteit. Ze bouwen een samenhangende gezinsvisie op met een handicap, maar worden niet alleen bepaald door het kind met speciale behoeften. Elk gezinslid wordt gewaardeerd om een unieke bijdrage aan de collectieve identiteit van het gezin, in plaats van te veel te focussen op het kind met speciale behoeften of hun verzorgers.

Natuurlijk is dit proces van het opbouwen van een positieve familie-identiteit rond (dis) bekwaamheid niet onmiddellijk. Een onderzoek uit 2007 van ouders van kinderen met autisme heeft aangetoond dat de meeste gezinnen zich hebben aangepast aan de eisen van autisme en een nieuwe betekenis hebben gegeven aan de stoornis van hun kinderen; maar dat proces duurde ongeveer twee jaar voor veel gezinnen, en zelfs langer voor anderen.

Zelfs als gezinnen eerst betekenis geven aan het zijn van een uitzonderlijk gezin, ontwikkelt iedereen in het gezin zich, veranderen relaties en evolueren speciale behoeften. Een familie-identiteit moet zich voortdurend aanpassen om de uitdagingen van elke fase van het gezinsleven aan te gaan.

 

2. Maak contact met het positieve doel van uw gezin

Welke constructieve impact kan uw gezin op de wereld hebben?

Betekenis of identiteit alleen creëert geen veerkrachtige familie. Hoewel ze een nieuw perspectief en begrip bieden, leiden ze niet noodzakelijk tot doelen en acties of bieden ze verbindingen met anderen buiten het gezin.

De volgende stap is het ontwikkelen van een positief doel: een zinvol doel om een constructieve bijdrage aan de wereld te leveren. Doel kan richting geven, de motivatie om aan anderen te geven en de stimulans om sociale verbindingen buiten het gezin te ontwikkelen. Jongeren en volwassenen met een doel hebben doorgaans een grotere gezondheid en welzijn.

In het uitzonderlijke gezin kan een positief doel voor het gezin er als volgt uitzien:

Ouders die overstappen van loopbanen naar loopbanen in speciale behoeften.

Een gezin dat deelneemt aan georganiseerde activiteiten om het bewustzijn te vergroten over de specifieke diagnose die van invloed is op het gezin.

Een gezin dat samenwerkt met de gemeenschap om het kind met speciale behoeften te integreren in instellingen die anders uitdagend of niet toegankelijk zijn voor kinderen met speciale behoeften.

Ouders creëren een steungroep voor gezinnen met kinderen met dezelfde uitdagingen.

Een positief doel voor het gezin nastreven is een van de belangrijkste manieren om te voorkomen dat u wordt gedefinieerd en ontzet door de handicap van een kind, en de voordelen kunnen langdurig zijn.

 

3. Gebruik culturele sterktes om positieve identiteit en doel te versterken

Welke overtuigingen, waarden of tradities ondersteunen de positieve identiteit en het doel van uw gezin?

Ouders geven aspecten van cultuur door, waaronder religieuze gebruiken, waarden en overtuigingen, en familie- en culturele tradities. Culturele overtuigingen en gebruiken kunnen betekenis en een positieve identiteit bieden, vooral in tijden van tegenspoed en stress. Waarden en tradities met betrekking tot familierelaties kunnen familieleden helpen zich ondersteund en verbonden te voelen, wat cruciaal is voor veerkracht.

In het bijzonder kunnen culturele sterke punten veerkracht ondersteunen en een positieve identiteit en doel versterken. Deze kunnen omvatten:

Culturele of religieuze rituelen tot stand brengen in uw huis, inclusief etnische etenswaren, kunstwerken, religieuze vieringen, genade zeggen of anderszins bedanken voor of na de maaltijd.

Deelnemen aan sociale groepen - religieus of gevormd rond vergelijkbare interesses - die inclusief zijn en alle gezinsleden accepteren.

Deel uitmaken van een gemeenschap - hetzij op basis van raciale achtergrond, nationale afkomst of seksuele geaardheid (om een paar voorbeelden te noemen) - die kan dienen als een bron van sociale steun.

Evenwicht tussen de behoefte aan autonomie van elk gezinslid en de onderlinge afhankelijkheid van de familie-eenheid, zodat elk gezinslid zich opgenomen voelt in de familie-identiteit. Sommige families zullen meer nadruk leggen op autonomie en anderen meer nadruk op onderlinge afhankelijkheid, dus het vinden van een balans die past bij de waarden van uw gezin en inclusief alle leden is de sleutel.

Een gezin kan bijvoorbeeld geloven dat God hen alleen uitdagingen biedt die ze aankunnen. Dit geloof kan het gezin ondersteunen bij het beschouwen van de ontwikkelingsstoornis van hun kind als de manier van God om familieleden en de bredere gemeente liefde, acceptatie en mededogen te onderwijzen.

Een ander voorbeeld: respect voor de natuur is een integraal onderdeel van veel Indiaanse gemeenschappen. Gezinnen die dit geloof als een culturele kracht beschouwen en deze waarden in hun familie-identiteit opnemen, zullen zich waarschijnlijk verbonden voelen met de bredere gemeenschap die deze waarden deelt. Alle familieleden betrekken bij tradities die respect voor de natuur communiceren, zoals het vertellen van verhalen of het maken van kunst, zou een manier zijn om de algehele positieve familie-identiteit en het doel te versterken.

De inhoud van het geloof is minder belangrijk dan de ondersteuning voor positieve doeleinden en familie-identiteit die een religieus of cultureel geloof kan bieden.

 

4. Co-reguleren van emoties om ermee om te gaan en verbonden te blijven met het positieve doel van het gezin

Hoe reguleer je je eigen emoties om met stressoren om te gaan?

De stressoren waarmee uitzonderlijke gezinnen worden geconfronteerd, zijn niet constant. Stress verandert in verschillende fasen van de handicap van het kind en de gezinslevenscyclus. Terwijl stress en tegenspoed ebben en vloeien, moeten ouders hun eigen stress en emoties reguleren - waardoor hun kinderen ook effectief kunnen reguleren. Onderzoek suggereert dat wanneer moeders betere coping-vaardigheden hebben, hun kinderen minder gedragsproblemen hebben. Het verbeteren van het vermogen van pleegouders om op de nood van hun kinderen te reageren, waardoor de emoties van kinderen worden gereguleerd, kan zelfs bufferen tegen de biologische gevolgen van stress bij getraumatiseerde kinderen.

Ouders kunnen zichzelf beschouwen als emotiecoaches die het juiste coping-gedrag modelleren en hun kinderen coachen om dezelfde strategieën te gebruiken wanneer ze onder stress staan. Ouders kunnen gezonde emotieregulatie modelleren door:

Prioriteit geven aan zelfzorg. Ouders kunnen zorgen voor lichamelijke en geestelijke gezondheid door goed te slapen, goed te eten en plezierige en gezonde activiteiten te ondernemen.

Etikettering en beschrijven van emoties. Ouders die hun eigen gevoelens en gevoelens in anderen noemen, kunnen kinderen helpen begrijpen hoe ze gevoelens kunnen identificeren. Het kunnen gebruiken van woorden om een innerlijke ervaring te beschrijven is een belangrijke vaardigheid voor emotieregulatie.

Een kalmerende ruimte of plaats instellen. Het helpt iedereen om een plek te hebben om naar huis te gaan wanneer ze overstuur zijn of gewoon wat rust nodig hebben, waar ze weten dat ze geen last van hebben, tenminste voor een paar kostbare minuten.

Aantonen van gezonde coping-strategieën. Ouders hoeven niet bang te zijn om gevoelens te hebben of hun kinderen te laten zien dat ze gevoelens hebben. Binnen de juiste grenzen is het nuttig voor ouders om kinderen te laten weten hoe ze omgaan met stress met behulp van gezonde strategieën, zoals afleiding, positief zelf praten, observeren en uitdagende nutteloze gedachten, ontspanningstechnieken en praten met ondersteunende vrienden of familie. Vergeet niet te zeggen dat u daadwerkelijk een strategie hebt en dat u deze expliciet gebruikt, waardoor deze zeer nuttige aanpak voor uw kinderen wordt gemodelleerd.

Samen kunnen deze strategieën helpen bij het versterken van de relaties, het welzijn en de motivatie van een gezin om constructieve activiteiten te ontplooien.

Froma Walsh legt in haar boek Strengthening Family Resilience uit dat veerkracht gaat over goed worstelen. Veerkracht gaat niet over het vermijden van strijd. Hoewel veel definities van veerkracht over veerkracht spreken, ondanks tegenspoed, suggereert Walsh dat het nuttiger is om na te denken over samen sterker worden, als gezin, vanwege tegenspoed. De uitdagingen waarmee we als gezin worden geconfronteerd, kunnen bronnen van groei, kracht, identiteit en doel zijn, zolang we ervoor kiezen ze op deze manier te gebruiken.

hpn fam 22.jpg
John KistermannComment