Utrecht today

Heftig voor alle betrokkenen wat zich vandaag in Utrecht heeft afgespeeld.

Ik leef mee met iedereen.

Nog even ons oordeel loslaten voordat alle feiten bekend worden.

Please don't hurt anymore with guns, other weapens, fights or words before we know what happened.

CONDOLEANCES everyone envolved

Get home save

Lot's of LOVE xxx

hpn create.jpg
John KistermannComment