Van werkdruk naar meer werkgeluk SBO de Griffel Heerlen 1 jaar terug

Korte video impressie inside Juf Ank-room

Zie interviews regionale omroep l1 via deze link https://l1.nl/heerlense-basisschool-heeft-een-juf-ank-room-141749/

grif5.jpg
john werk griffel.jpg
IMG-20180607-WA0003.jpg
grif8.jpg
grif1.jpg
grif7.jpg
grif6.jpg
grif4.jpg

Op naar (nog) meer werkgeluk

Als vervolg-> individuele begeleiding voor medewerkers op maat; iedereen heeft unieke ingrediënten nodig voor eigen werkgeluk

Human Power Now

info@humanpowernow.com

PERSBERICHT JUNI 2018

1 jaar terug volgden medewerkers van SBO de Griffel uit Heerlen 1 week “de rode voetstappen” naar de “Juf-Ank-room” waar ze konden ontspannen, energizers opdoen, lezen om meer energie te krijgen en samen te praten hoe ieder meer werkgeluk kan vinden in de hectiek van de dag. Zij laten daar hun werk even los in de “tot pipowagen gepimpte schaftkeet”. En ook bezochten diverse medewerkers het consult van “Happy doctor JOHN”

Onderzoek casuïstiek

Bovenstaande zijn enkele activiteiten en interventies die werden getest door leraren en medewerkers van SBO de Griffel. Sinds februari nemen ze deel aan een onderzoek door John Kistermann in kader van de postacademische opleiding gedragsveranderaar van de Radboud Universiteit en Behavior Change Group. Centrale vraag is niet kijken naar werkdruk maar ontdekken wat je zelf kunt doen om meer werkgeluk te verkrijgen in de onderwijspraktijk.

Casus werkgeluk

In de casus die startte vanuit ervaren werkdruk bij leraren werden medewerkers geïnterviewd en gevolgd  via een focusgroep “HP-techniek” en werd na een startbijeenkomst de startvraag aangepast om niet naar werkdruk te kijken, maar wat je zelf kunt doen om meer werkgeluk te verkrijgen in de onderwijspraktijk.

De laatste week in mei werd het ervaren werkgeluk 3 x per dag gemeten zonder verdere interventies en in de eerste week van juni volgden extra opdrachten, voerden leraren met en zonder leerlingen energizers uit, zochten ze naar persoonlijke implementatie intenties door tijd te nemen voor jezelf op ieders eigen wijze en gingen medewerkers na wat die dag goed is verlopen en meten ze wederom 3 x per dag hun werkgeluk.

Er heerste spanning en positieve energie; durfden de medewerkers even hun werk los te laten en de “tot pipowagen gepimpte schaftkeet” te bezoeken om met meer energie hun werkdag te vervolgen? Natuurlijk werden de leerlingen niet aan hun lot overgelaten en zorgden andere medewerkers dat het onderwijs regulier doorging. Een leerling gaf aan dat haar “juf” echt als eerste uit de klas moet komen daar het een drukke klas is waar de leerlingen  extra veel aandacht vragen. En ja ze kreeg haar lerares zo ver om de eerste middag even door te brengen in deze ruimte en haar reactie was “top”

Resultaten

Vanuit het onderzoek werden alle gegevens verzameld en volgden nog diepte interviews omtrent effecten interventies bij medewerkers. Wat zijn specifieke gedragingen en drijfveren? Door op deze wijze evidence-based te werk gaan, werd bekeken om veranderingen duurzaam verder vorm te geven met alle betrokkenen.

Wat hebben de medewerkers na deze interventies straks nodig om zelfstandig meer werkgeluk te vinden; dat zullen we hopelijk “op maat” ontdekken en wellicht helpt hen alvast meer te focussen op wat goed gaat en daar energie  uit te halen .

Op naar meer werkgeluk

met dank aan alle medewerkers

SBO de Griffel, Heldevierlaan 6, 6415 SB Heerlen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Kistermann Human Power Now info@humanpowernow.com

Korte video impressie inside Juf Ank-room

grif9.jpg

Zie interviews regionale omroep l1 via deze link https://l1.nl/heerlense-basisschool-heeft-een-juf-ank-room-141749/

werkdruk.jpg